İsmimiz

LOGOMUZ

Yin-Yang ve Çifte Mutluluk sembollerinin bir arada sentezlenmesinden oluşmuştur. Aşağıdaki bilgilendirmelerden de anlaşılacağı gibi; Varoluş Dönüşüm Öze dönme Hep kişinin mutluluğu odaklıdır. Bizde EPİK HAYAT AKADEMİSİ olarak sizlere bu yolda ışık olmayı hedefledik

“Yaşamın tümü, mükemmelliğe doğru kendiliğinden oluşan bir harekettir. Ona karşı güç kullanıp, zorlama çünkü eninde sonunda eski durumuna geri dönecektir. Yaşamın doğal bir biçimde akmasına izin ver.” Lao-Tzu

Yin ve Yang felsefesi, dünyada bugün var olan gelmiş geçmiş tüm bilgi kaynaklarının temelinde görünebilen, karşıt kutupları ve bu kutupların birbiriyle olabilecek her türlü ilişkisini ortaya koymaya uğraşır. Kadim Çin’in yazılı en eski belgelerinden kabul edilen Yi Çing M.Ö. 2800 (Değişimler, Dönüşümler Kitabı) Yin ve Yang üzerine kurulmuştur. Yin ve Yang kutuplarının ilkelerinden bazıları:

Her şey, iki kutupludur ve birbirine karşıttır

Her şeyin birbirinden ayrılamaz iki karşıt kutbu vardır. “Yin” kutbu ve “Yang” kutbu. Nerede ki yin ve yang kutuplaşması olur, orada hareket doğar ve süreklidir. “Bir” durumundan “İkicilik” durumu doğmuştur. Böylece; doğurma süreci tetiklenir ve sürer gider. Hücre bölünmeleri gibi gittikçe daha karmaşıklaşarak gelişir, dönüşür. Karşıt kutuplar, elektrikte akımı, mıknatısta çekme ve itmeyi tetikler.

Yin pasif enerjidir; yavaş ve rahat hareketleri, derin karanlığı ve uykudaki gibi bir dinlendirici, rahatlatıcı, yenileyici enerjiyi anlatır.

Yang aktif enerjidir; parlak ışıklar, güçlü sesler ve canlı renkler ile sembolize edilir.

Kutuplar, cüzi oranda dahi olsa karşıtını muhakkak kendi içinde barındırır. Gecenin içinde aydınlık ve sıcağın; gündüzün içinde de soğuk ve gölge bölgelerin bulunması; dişi görünümün içinde erkek, erkek görünümün içinde dişi olması; her sorunun, çözümü; sevginin, nefreti; eylemsizliğin, eylemi; savunmanın, saldırıyı barındırması gibi. Tai-chi veya yin-yang işaretinin içindeki küçük karşıt renkli daireler bu özelliği anlatır.

Bağlılık ilişkisi

Oluşumlar, karşıtı olmadan açıklanamazlar. Karşıtların biri, diğerinden bağımsız olamaz. Gündüz olmadan, gece; gece olmadan, gündüz açıklanamaz. Gece olmadığı sürece, gündüz de yoktur. Kutuplar birbirinden bağımsız ele alınamazlar. Bu durumda beden ve psikoloji ayrı ayrı incelenemez. Organların kendisi yin, işlevi ise yang’dır. Böbrek, organ haliyle yin’dir. Böbrekten kaynaklanan bir yin ve yang kararsızlığı, böbreği zayıf düşürüp korkularımızı harekete geçirir. Böbrekteki kararsızlık karaciğere biner. Karaciğerdeki yetersiz böbrek desteği sebebiyle artan baskı öfkeyi tetikler. Karaciğerdeki kararlılık, böbrekteki kararlılık ile mecburi bir bağ içindedir. Tüm organlarımız bu tür bir bağımlılık ilişkisi içindedir. Biri zayıf düşerse bu öbürünü de etkiler. Bu yüzden, bütün ve parçanın bir arada lığı gereği, Doğu Tıbbı, bedeni ve ruh halini ayrı ayrı ele alınamayacağını dile getirir. Psikoloji ve beden birbirinden bağımsız incelenemez. Mevlana ve Yunus Emre için “Aşk” parçanın bütünle buluşabilmesidir.

Dönüşüm

Her zaman karşıtlar, birbirine dönüşebilen yapıdadır. Dönüşüm, kendi sürecine bağlı aşamalarla gerçekleşir. Bu süreçlerin bir haddi vardır. Dönüşümler kimi zaman uyum kimi zaman da uyumsuz gerçekleşebilir. Yin ve Yang’ın göreceli denklik hali uyumdur. Uyumsuzlukta süreci sona ulaşılır ve o hadden karşıtına dönüş yapar yani karşıt kutbuna Yin Yang’a; Yang da Yin’e dönüşür. Bu gün Kainatın bilinen her anında dönüşebilme,  bitmeyen sonsuz bir hareket sağlar. Kış-yaza; güz-bahara; karanlık- aydınlığa; öfke-sevince; yokluk-varlığa; dönüşürken sarmal gibi akıp gider.

Üreten-Tüketen veya Destekleyen-Kısıtlayan ilişkisi

Kutuplar birbirini ürettiği, desteklediği gibi aynı şekilde tüketen, kısıtlayan ilişkisinde de olabilirler. Yanan bir cisim önce alevi besler. Alevin ısısı ise bu ikiliyi tüketir. Sonunda yanan cisim bittiğinde, alev de tükenir. Alev ışık ve ısı olarak ortamın enerjisine geçiş yapar. Üretme ve tüketme ilişkisi bitmeksizin sürer.

Her Yin ve her Yang tekrar tekrar, kendi alt Yin ve Yang kutuplarından oluşur. Sıcaklıkta olduğu gibi. Sıcak (yang) ve soğuk (yin) olarak ayrılabilir. Aynı biçimde sıcak; tekrar, çok sıcak (yang) ve az sıcak (yin) olarak bölünür ve böyle devam eder. Son derece basit bir yapı, son derece karmaşık yapının ayrılmaz parçasıdır. Bütün ve onun parçaları, birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı açıklanamaz. Basit yapıyla, karmaşık yapı; Yin ve Yang’ın temel ilkelerine sürekli uyar. Mikro makronun, makro mikro yapının ayrılamaz parçalarıdır.

Uzakdoğu kültürü ile alakalı olan neredeyse her yerde karşılaştığımız bu sembol aslında bize herkesin farkında olmadan bildiği evrensel bir felsefeyi anlatıyor.

Kaynaklar: wikipedia, chineseculture

ÇİFTE MUTLULUK

Feng Shui, Çin’de üç bin yıldan daha uzun bir süredir uygulanan ve bilimsel temellere dayanan çok kuvvetli bir sanat ve bilimdir. Günümüz bilim adamlarının da inandığı “her şeyin bir enerjiye sahip olduğu” tezini ele alarak Çinlilerin “Chi” olarak adlandırdığı yaşam enerjisini dengeleyerek hayatınızı iyileştirmek için düzenlemeyi ve yerleştirmeyi kullanma sanatıdır.

Evinizin ve ofisinizin enerjisini artırmanın, kendi enerjiniz ve hayatınız üzerinde doğrudan ve çok hızlı bir etkisi vardır. Feng Shui’yi kullanarak evinizin ve ofisinizin yaşam enerjisini geliştirebilir, bu şekilde kendi yaşam enerjinizi de fazlasıyla arttırabilirsiniz.

Feng Shui’ye göre Çifte Mutluluk Sembolü; Evlilik kısmetinin, tutkunun ve aşkın güçlü cazibesinin sembolü olup, her ikisi de mutluluk anlamına gelen iki Çince karakter suretinde yaratılmıştır. Bu iki harf iki paralel çizgi ile birbirine bağlanmıştır. Çifte mutluluk sembolü, bir kadın ve bir erkek arasındaki mükemmel birlikteliği simgeleyen y’in ve yang uyumunu en iyi ortaya koyan semboldür. 

Bu sembol, hem çiftler arasındaki sonsuz ve mutlu bağı temsil etmekte hem de Allah katında bu çiftin mutlulukla kutsandığına işaret etmektedir.

Çifte Mutluluk Sembolünün aşk ve evlilik hayatında kısmet açtığına inanılır. Bu enerji dolu sembolü yaşadığınız alanlarda kullanmanız hayallerinizin gerçekleşmesinde etkili olacağından bahsedilir.

Bir diğer yaygın inanışa göre, Çifte Mutluluk Sembolünün Mükemmelliği ikiye katlayan bir etkisi olduğuna inanılmaktadır. Yan yana iki şeklin olmasının mutluluğu, başarıyı ve şansı arttırdığına, çifte katladığına inanılmaktadır.

Çifte Mutluluk Sembolü Feng Shui’ye göre mutlak huzur vaat eder…

İSMİMİZ

EPİK kelime anlamı ile ‘’destan özellikleri taşıyan destani şiir kahramanlık olaylarını dile getiren edebi tür.. lirik dramatik türün dışında bir edebiyat türü’’ dür.

Bizler de düşündük ki yer yüzünde yaşayan her kişi kendi hayatında kendi hikayesini yazarak bu muhteşem hikayenin başrol oyuncusudur. İşte bu bağlam da sizlere destansı hayatınızda yol arkadaşlığı yaparken öncelikle ismimizle eşlik edelim ve muhteşem hayatlara destansı bir renk katalım…

Ve 

EPİK HAYAT AKADEMİSİ benim hayatımı dönüştürdüğü gibi sizlerin de hayatını dönüştürme ve yeni destanlar yazma yolunda.  Saygılarım kabul edin… 

Yüzünüzde gülümseme … Yüreğinizde sevgi eksik olmasın.