Sema YALÇIN Kimdir?

SEMA YALÇIN

Uzm.Psikolojik Danışman

1978 doğumludur. 2000 yılında Gazi  Üniversitesi,  Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden iyi derece ile mezun oldu.2000 yılında Polis Akademisi FYO Bölümünden de mezun olarak Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. 2001-2003 yılları arasında Gazi Üniversitesi PDR Alanında Yüksek Lisans yaptı. “Depresyonun grupla psikolojik danışma yöntemiyle  azaltılması” konusunda yüksek lisans tezini hazırladı. Depresyon, Öğrenme psikolojisi, çocuk ve ergen psikolojisi, yetişkinlik ve yaşlılık psikolojisi, psikopataloji, stresle başa çıkma, özel eğitim, aile ve çift danışmanlığı alanlarında çalışmalar yaptı.

Engelli çocuklara sahip ailelerle grupla psikolojik danışma seanslarını yönetti.  Bu seanslarda yas süreci, depresyon, kaygı bozuklukları, duygusal ilişkilerdeki çatışmalar gibi bir çok vakayla çalıştı.

Çalışma hayatında 19. Yılını tamamlarken  çok sayıda bireysel psikolojik danışma, aile danışması ve grupla psikolojik danışma seans deneyimi bulunmaktadır.

EĞİTİMLER

 • (1996-2000) Lisan Eğitimi -Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik  Bölümü-GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • (2001-2003)  Yüksek lisans eğitimi-Bilişsel Davranışçı terapi-GAZİ ÜNİVERSİTESİ

KURS BİLGİLERİ

 • Çocuk Polisi Temel Eğitim Kursu- 2016
 • Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesinde Polis Eğitici Eğitimi- 2016
 • İnternet Salonlarının Denetlenmesinde Görevlendirilen Personelin Eğitimi-2015
 • Proje Yönetiminin Temelleri- 2013
 • Polisin görev, yetki ve sorumluklarıyla ilgili Mevzuat Değişikliği Eğitimi-2015
 • Proje Döngü Yönetimi ve Proje Hazırlama Eğitimi- 2013
 • Stratejik Planlama Eğitimi- 2011
 • Stratejik Yönetim ve Sürekli Gelişim Eğitimi- 2011
 • Meslek İçi Orta Kademe Yöneticilik Kursu-2011
 • Polis Eğiticilerinin Eğitimi Kursu- 2008
 • Bilişim Güvenliği Bilinçlendirme Semineri- 2008
 • Kişilerarası İlişkilerde Kişisel Gelişim Semineri-2007
 • AB Projesi Türk Polis Teşkilatında İnsan Kaynakları Sistemi ve Kariyer Planlaması Geliştirme Semineri
 • Etkili ve güzel konuşma Teknikleri Kursu
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirlikleri Eğitim Semineri
 • Ilk kademe Polis yöneticisi yetiştirme semineri
 • Eğiticilerin eğitimi semineri

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMADA İLKELERİMİZ

Gizlilik

Kurumumuzdan hizmet alan bireylere ait bilgiler hiç bir kurum, kişi ya da birim ile paylaşılmaz.

Koşulsuz Kabul ve Saygı

Bir birey olarak kişisel farklılıklara her zaman saygı duyarız. Sahip olduğunuz inanç, değer ve özellikler ne olursa olsun bizim için saygıdeğersiniz. 

Gönüllülük

Kurumumuza gelen bireylere saygı duyar ve istekli oldukları sürece yardım ederiz. 

Saydamlık

Danışanlarımızın gündeme getirdikleri konu ve sorunları onlarla birlikte ele alır, konu ile ilgili duygu ve düşüncelerimizi gerçekçi bir şekilde ifade ederiz.

Yetkinlik

Psikolojik danışmanımız alanlarına yönelik gerekli eğitimi almış, bilimsellik temelinde hareket eden, kişisel ve mesleki gelişimini sürdüren, merkezimizin ilkeleri doğrultusunda hareket eden eğitimli ve deneyimli bir uzmandır.